shutterstock_300148541

Medlemskapet dekker bl.a. ubegrenset spill på våre utebaner i sommersesongen, redusert pris ved spill i tennishallen og førsteprioritet ved tildeling av sesongtimer i hallen.

Ønsker du/dere å bli medlem av Ullern Tennisklubb kan dere melde dere inn ved å bruke nedenstående innmeldingsskjema

Priser:

  • Ordinære seniormedlemmer – 2.900 kr
  • Senior formiddagsmedlemmer – 1.650 kr
  • Student-/militærmedlemmer – 1.300 kr
  • Ordinære juniormedlemmer – 1100 kr
  • Juniormedlemmer på tennisskolen – 550 kr

Innmeldingsskjema medlemskap

  • Formiddagsmedlemmer kan kun spille frem til kl 1500 på hverdager og har ikke adgang til banene på lørdag og søndager.
  • Vedrørende familiemedlemskap: Når de to eldste medlemmene i en familie har betalt fullt medlemskap, reduseres kontingenten med 50% for de øvrige familiemedlemmene.
  • Medlemmer født 1998 eller senere er definert som juniormedlemmer. Alle på tennisskolen født 2004 og tidligere må være juniormedlemmer.
  • ”Juniormedlemmer på tennisskolen” har kun adgang til banene i organisert trening på tennisskolen og i helgene
  • Passive medlemmer (støttemedlemmer) har ikke rett til spill på banene.

 

Velg medlemstype:


Hovedmedlem:

Navn/Etternavn

Fødselsdata

Kjønn

E-post hovedmedlem

E-post ektefelle (Obligatorisk felt ved familiemedlemskap)

Adresse

Postnr

Sted

Mobil


Ved familiemedlemskap, vennligst fyll ut familiemedlemmer:

1. Navn/Etternavn

Fødselsdata

Kjønn

2. Navn/Etternavn

Fødselsdata

Kjønn

3. Navn/Etternavn

Fødselsdata

Kjønn

4. Navn/Etternavn

Fødselsdata

Kjønn