Del   
 Nyheter
mars 12, 2020

Fysisk trening på Ullern Trening og planlagte helgeaktiviteter på klubben de kommende to ukene som pizzakvelder, Red/Orange Camp, JURA Tour etc omfattes også av dette og avlyses.

Hallen er fortsatt åpen for spill på abonnementstimer og for booking av strøtimer men vi anbefaler færrest mulig spillere på banen for å unngå for høy tetthet av folk.