Del   
 Nyheter
mars 11, 2020

For at vi skal kunne gjøre gode vurderinger, handle raskt og bidra til å unngå spredning, er vi avhengig av at: 

 • alle medlemmer, trenere, støttespillere og foreldre rapporterer mistanke om og kjente tilfeller av Korona-infeksjon til Administrasjonen. Vi vil vise varsomhet i forhold til informasjonen som blir delt med oss, men vi trenger den så raskt som mulig.
 • lagledere, trenere viser varsomhet og unngår å samle grupper tett.
 • alle som planlegger turer, samlinger eller å samle større grupper (pt. over 50 personer) (spesielt innendørs) må varsle administrasjonen.

På bakgrunn av dette, vil vi – om nødvendig i samråd med medisinsk ekspertise – iverksette nye tiltak i klubben. 

VI ØNSKER AT ALLE VÅRE MEDLEMMER OG ANDRE SOM BESØKER KLUBBEN GJØR FØLGENDE:

 • foreldre og andre som ikke trenger å ha kontakt med spillere under kamp, trening, konkurranse, holder god avstand til lag/grupper.
 • alle benytter personlige hånddesinfeksjonsprodukter på klubben
 • unngår all form for håndhilsing og/eller klemming mellom utøvere før under og etter kamp/trening  – inklusive på premieutdelinger og liknende
 • karantene utvides til også å omfatte foreldre og søsken til personer som allerede er i karantene
 • alle som har vært på reise til Nord-Italia, Kina, Iran, sør-Korea og Tirol ( Østerrike) siste 14 dager skal avstå fra å delta på treninger og konkurranser/kamper
 • alle arrangører med mye kontakt med utøvere bruker hansker
 • alle – enten det er utøvere, foreldre, besøkende eller arrangører – som ikke er 100 % friske bes om å avstå fra deltakelse og holde seg borte fra arenaen
 • alle oppfordres til god håndhygiene og å unngå nærkontakt med hverandre
 • alle oppfordres til å bruke hånddesinfeksjon og andre desinfeksjonsprodukter før, under og etter toalettbesøk – om mulig, vent med å gå på toalettet til du kommer hjem
 • ta samtaler og planlegging utendørs i den grad det er mulig – unngå garderober
 • dusj hjemme i stedet for på klubben.