Styret  i Ullern Tennisklubb:

Rolle                                        Navn                                        Hovedansvar                               Mobil

Styreleder                               Ditlef Rasmussen                                                                         905 53 817

Nestleder                                Annette Aksdal                                                                             958  88 978

Styremedlem                         Anja Hansen                           Miljø                                              930 65 110

Styremedlem                         Ellen Synnestvedt                  Økonomi                                       995 50 505

Styremedlem                         Finn Thoresen                       Anlegg                                             905 22 409

Ansatte:

Daglig leder                           Jörgen Nilsson                                                                                930 65 092

Hovedtrener                          Øivind Alver                                                                                     909 15 898

Jesper slutter dessverre i Ullern
Vår daglige leder, Jesper Bollius, har dessverre valgt å si opp sin stilling og søke nye utfordringer utenfor klubben.
...