TennisskolenInformasjon vedr trening og kurs høsten 2017 / våren 2018 og generelt om treningstilbud i Ullern Tennis

Interessen både blant barn og voksne for å spille tennis i Ullern Tennis er stor – noe som selvfølgelig er veldig hyggelig! Takket være firebanersboblen fra 2009 har vi i noen år hatt tilgang til fire treningsbaner hele året. Men da vi likevel ikke har ubegrenset plass kan vi ikke kan gi alle den treningsmengde som ønskes.

Vi driver etter prinsippet at vi heller tilbyr 200 elever to ganger per uke enn 400 elever en gang. Derfor forbeholder vi oss retten til å ikke ta inn så mange nye barn og voksne i fast trening. Vi tilbyr heller de vi allerede har et mer utvidet og bedre tilbud. Unntaket er 1. klasse fra Bestum hvor vi tar inn alle som ønsker å begynne høsten ifm skolestart. Ventelister vil opprettes for dem som ikke får plass/melder seg på for sent, men merk at gamle ventelister fra tidligere sesonger ikke lenger gjelder.

Følgende kriterier vil ligge til grunn for hvilket treningstilbud hver enkelt vil få (gjelder også uttak til Team Ullern og TU ekrutt):

  • Ivrighet og egeninteresse for tennis
  • Tennisferdigheter og utviklingsmuligheter
  • Oppmøte og oppførsel på ordinære treninger, intensivkurs og turneringer.
  • Oppfølging «hjemmefra» (i forhold til påmelding til trening og ulike sideaktiviteter samt evt betalingsforsinkelser)

Nytt fra og med høsten 2013 var fordelspakker vi har satt opp for Team Ullern, TU Rekrutt og oransje/grønt nivå. Vi har vært fornøyd med ordningen og fortsetter med denne også kommende sesong. Det er frivillig å være med på opplegget for de ulike gruppene og man kan velge å betale for hver enkelt aktivitet i stedet for å velge fordelspakkene. Men vi håper selvsagt at alle ser hvilke fordeler dette fører med seg. Poenget er at det skal lønne seg å ha pakken for alle sok er med på mye av det klubben drar i gang. Det blir også mindre å administrere for klubben.

Tennisskolen er beregnet på alle barn som er i barneskolealder (6 til 12 år) og som har lyst til å spille tennis. Den er beregnet på nybegynnere så vel som mer avanserte spillere. Det er gruppeundervisning. Minimumsstørrelsen er 4 spillere på en bane, maksimum er 8 spillere. For de aller yngste årskullene («tennislek»), kan det være opp til 24 spillere på banen hvis det er en erfaren trener som har ansvaret for treningen. Ved gruppeinndeling tas det hensyn til alder og spillenivå.

Vi følger internasjonale prinsipper for innlæring ved å bruke tilpasset utstyr i forhold til alder og ferdigheter.

De aller ivrigste deltakerne i tennisskolen under 12 år, kan bli tilbudt å være med i et eget opplegg – Team Ullern rekrutt. (De ivrigste spillerne over 12 år deltar i klubbens opplegg for konkurransespillere – se egen menyknapp «Team Ullern») Det er trenerteamet i klubben, i samarbeid med daglig leder, som bestemmer hvem som får et slikt tilbud. Disse spillerne vil trene fra tre ganger i uken og vil gradvis delta i konkurranser med spillere fra naboklubber og i offisielle tennisturneringer. De vil også bli tilbudt fysisk trening i tillegg til tennis.

Ullern tennisklubb legger vekt på at det er en rimelig fordeling på både jenter og gutter som får et slikt tilbud.

Daglig leder/Hovedtrener Øivind Alver har det administrative ansvaret for Ullern tennisskole. Faglig hovedtrener er også til stede på anlegget hver dag.

Er du noe du lurer på, send en e-post til post@ullerntennis.no

Klubbtelefonen (tlf;90915898) vil fra mandag 1. september  være betjent på følgende tider:

Man-fredag kl.10-12 (utenom disse tidene – send sms eller e-post)

Velkommen med din henvendelse hvis du lurer på noe om Ullern Tennis!

Skolen er delt inn i tre betalingsterminer pr. år:

  • Høst (fra skolestart til jul)
  • Vinter (fra nyttår til medio april)
  • Vår (utendørs fra medio april til skoleslutt)

Dessuten har vi sommerleir –  vanligvis i første og siste sommerferieuke.

Man er påmeldt for en termin av gangen og man må melde seg på nytt til høstens kurs da nye planer settes opp rundt skolestart. Til vinter- og vårtermin må man melde seg av dersom man ikke ønsker å fortsette.

Man må heretter betale forskuddsvis for å være med.

 

Ved interesse; Skriv en e-post til klubben på post@ullerntennis.no med

 

 

Sommerleir2018
Sommerleir 2019 – Påmelding nå åpen
Påmelding til årets sommerleir i uke 26 og 33 er nå åpen.
...
OrangeTour2019_2
Orange Tour i boblen – Masse idrettsglede!
I helgen har vi arrangert Orange Tour i boblen. Et breddearrangement for tennisskolebarn på Østlandet i alderen 8-12 år. 66 lag fra 21 ulike klubber deltok og Ullern hadde med 6 egne lag.
...
RedCamp2019_1
Arrangement for de yngste i helgen!
I helgen har det skjedd mye for de yngste spillerne i klubben.
...