Del   
 Banebooking Nyheter
november 9, 2020

1. All planlagt treningsvirksomhet for barn og unge under 20 år fortsetter som før men fortsatt med samme generelle smittevernregler om avstand, håndhygiene, ingen tilskuere i boblen, ikke bruk av kollektivtrafikk etc.

2. All organisert trening for voksne som drop in tirsdager og onsdager samt søndagskurs for voksne tar pause i denne 3-ukersperioden.

3. Strøtimebooking for både medlemmer og ikke-medlemmer samt faste timer opphører, både inne og ute. Bestilte/fakturerte timer vil etter leietagers/bestillers ønske enten refunderes eller bli gitt som tilgodetimer i Matchi.

4. Klubben vil i denne perioden organisere de treningssamlinger i helger for barn/unge som var planlagt fra før. Vi planlegger ikke ekstrasamlinger med mindre det kan ses på som erstatning for andre avlyste arrangement for samme målgruppe.
Red og Orange Camp lørdag 14. november går derfor som planlagt, men på litt justerte tider for å ikke ha for mange i hallen samtidig.

5. Foreldre & barn-kurs på søndager med 4/5-åringer fortsetter som før, men med tydelige regler for 2 meters avstand mellom voksne og med endret starttidspunkt for det ene kurset.

6. Privattimer er ikke tillatt i denne 3-ukersperioden, verken for barn elle voksne.

7. u10-turnering 20-22. november er i første omgang utsatt til 18-20. desember.

8. Klubbhuset med toaletter er åpent i perioden mens det er aktivitet i hallen, men vi oppfordrer til minst mulig bruk av garderober. Kjøkken og oppholdsrom er kun for trenere og ansatte.

Reglene er satt opp på bakgrunn av å forhindre at smitte spres ved at voksne møtes og at barn/unge ikke møtes i større grad enn det som er allerede er planlagt fra før. Disse reglene gjelder i første omgang ut november måned.

Ta hånd om hverandre i denne 3-ukersperioden og så håper vi på litt mer normale tilstander fra desember.

Hilsen,
Ullern Tennisklubb