Del   
 Nyheter Tennisskolen
mai 15, 2023

I uke 26, 32 og 33 arrrangerer vi sommerleir på klubben for barn i barneskolealder. Påmeldingsfristen er 1. juni og vi håper på mange deltagende barn fra nærmiljøet vårt. Påmelding gjøres på følgende link:

https://www.superinvite.no/#/invitation/218344619d8fb95d504ccfa11804073f

Med hjelp av støtte fra samfunnet (inkulderings- og mangfoldstiltak) og Norges Tennisforbund er det muligheter for deltagelse for ALLE barn i nærmiljøet vårt.

Ullern Tennis kan søke Norges Tennisforbund om totalt kr.60.000,- fra denne potten. Foreldre som ønsker støtte kan enten søke om hele beløpet for en uke, dvs kr.2.500,- eller man kan søke om kr.1.500,- i avslag og kun betale kr.1.000,- for en uke.
Mengden søknader og hvem som søkt vil så avgjøre hvor mye støtte hver enkelt kan få og hvor mange som får denne støtten.

Merk 1: barn som det søkes støtte for skal ikke meldes på i Superinvite.
Merk 2: barn som det søkes støtte for skal tilhøre barneskolene Bestum, Bjørnsletta, Lilleaker eller Lysejordet i skoleåret 2022/2023.

Søknader sendes inn til oss på e-post, post@ullerntennis.no innen mandag 29. mai. Søknaden trenger ikke være lang og utleverende i forhold til inntektsopplysninger, men det skal begrunnes hvorfor du søker om støtte til at barnet ditt ønsker å delta på sommerleir en uke hos oss. Ytterligere opplysninger kan bli etterspurt dersom nødvendig.

Med dette håper vi på god deltagelse for årets sommerleire og håper terskelen for å søke om støtte er lav hos dem som trenger det. Søknader vil behandles konfidensielt og vil slettes i etterkant.

Med vennlig hilsen / Best regards,
Jesper Bollius
Daglig leder Ullern Tennisklubb
Post@ullerntennis.no
Tlf; 47715268
www.ullerntennis.no